Philip Heitkamp / Buro Anno1998 Wilhelminastraat 160 7573 AK Oldenzaal

In opdracht van de gemeente Wierden heeft de boerderijenstichting Twentse Erven ,  Buro Anno 1998 gevraagd om een onderzoek te doen en een toetsingskader op te stellen voor her- nieuwbouw van boerderij ’t Sandink in buurtschap de Huurne te Wierden. Het onderzoek biedt een kader en aanknopingspunten waarbinnen de streekeigen kenmerken van de voormailige boerderij met bijgebouwen gewaarborgd worden. De criteria zullen houvast bieden bij de ontwerpopgave die er ligt voor de her/nieuwbouw van dit oude erf.

In opdracht van Dhr. Ten Doeschot heeft Buro Anno 1998 een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd aan de Storkstraat 33 te Hengelo. Het winkelpand met daarboven een woonhuis maakt onderdeel uit van Tuindorp het Lansink te Hengelo. Deze bouwhistorische verkenning belicht de monumentale waarden die het pand intern nog bezit en welke behouden dienen te worden bij  verbouwplannen.

 

 

04 jun 2014
15 mei 2014

In het kader van Ruimtelijke kwaliteitsverandering van dit oude pand in de kern van Wilp is deze bouwhistorische verkenning uitgevoerd.

De aangetroffen bouwsporen en onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een rapport.

De conclusies zijn weergegeven in een waardestelling.

 

15 mei 2014
15 mei 2014

In opdracht van de eigenaar is een bouwhistorische verkenning uitgevoerd bij deze oude boerderij.

Dit erf aan de Drieneresweg bestaat uit een 6-tal gebouwen waaronder een bijzondere boerderij, oude stal/schuur en zandstenen waterput.

Helaas is het boerderijtje kort na dit onderzoek afgebrand. Dit document met de bouwgeschiedenis en vele foto’s is het enige wat rest.

15 mei 2014

In opdracht van de eigenaar van dit rijksmonumentale pand in Maastricht, heeft Buro Anno 1998 opdracht gekregen om een bouwhistorische verkenning te verrichte. Het pand wordt verbouwd tot appartementencomplex voor internationale studenten. De gemeente Maastricht wil middels dit onderzoek de cultuurhistorisch waardevolle elementen in beeld hebben om het verbouwplan vervolgens te kunnen toetsen op het behoud van deze onderdelen.

15 mei 2014

In opdracht van de eigenaar van dit rijksmonumentale pand in Maastricht heeft Buro Anno 1998 opdracht gekregen om een bouwhistorische verkenning te verrichten. Het pand wordt verbouwd tot appartementencomplex voor internationale studenten.

De gemeente Maastricht wil middels dit onderzoek de cultuurhistorisch waardevolle elementen in beeld hebben om het ingediende verbouwplan vervolgens te kunnen toetsen op het behoud van deze onderdelen.