Philip Heitkamp / Buro Anno1998 Wilhelminastraat 160 7573 AK Oldenzaal
15 mei 2014

In opdracht van de eigenaar van dit rijksmonumentale pand in Maastricht heeft Buro Anno 1998 opdracht gekregen om een bouwhistorische verkenning te verrichten. Het pand wordt verbouwd tot appartementencomplex voor internationale studenten.

De gemeente Maastricht wil middels dit onderzoek de cultuurhistorisch waardevolle elementen in beeld hebben om het ingediende verbouwplan vervolgens te kunnen toetsen op het behoud van deze onderdelen.

15 mei 2014

Deze bouwhistorische verkenning is uitgevoerd om als onderlegger te dienen voor de voorgenomen verbouwing van dit oude pandje in het hart van Ootmarsum.

Opmerkelijke vondsten waren een fundering van veldkeien, een oude opkamer, een deel van een vakwerkwand. Ook de bewonersgeschiedenis is opmerkelijk daar het pandje al vanaf 1780 bewoond is geweest door vele generaties van de Ootmarsumse schildersfamilie ten Bokum.