Philip Heitkamp / Buro Anno1998 Wilhelminastraat 160 7573 AK Oldenzaal

In opdracht van de woningbouwvereniging Sint Josef heeft Buro Anno 1998 in verband met herbestemmingsplannen een bouwkundig onderzoek uitgevoerd naar de technische staat van het voormalig Hotel aan de Grotestraat 17 te Denekamp. Het gebouw cq. voormalige hotel Veldman dateert van 1926 en vertoont duidelijke kenmerken van de Amsterdamse school architectuur.

04 jun 2014
15 mei 2014

In opdracht van de stichting Twickel is voor dit vrij liggende buitenhuis daterend uit 1726 is een bouwkundige opname uitgevoerd die als onderlegger dient voor het constructief herstel van de kapconstructie, het zinken roevendak en entree van zandsteen. In deze werkomschrijving staan zowel alle aangetroffen gebreken als de nieuwe voorgeschreven materialen en detailleringen beschreven en getekend.

15 mei 2014

In opdracht van de Stichting Twickel is een bouwtechnische inspectierapport opgesteld van deze oude schaapskooi op het landgoed Twickel.

Daar de schaapskooi op een erf staat van een actief boerenbedrijf moet deze schaapskooi verplaatst worden. Uit het onderzoek is gebleken dat de houtconstructie van de schaapskooi in redelijk goede conditie verkeerd waardoor behoud en herbouw goed mogelijk en realistisch zijn.

15 mei 2014

In verband met het onderhoud aan een aantal monumentale bijgebouwen op dit boerenerf is een bouwkundig opnamerapport opgesteld. Het meest markant is de rijksmonumentale vakwerkschuur midden op het erf. Daarnaast bevinden zich nog een oud kippenhok en kookhuisje en een wagenloods op het erf. De oude boerderij is in de ’60 jaren afgebrand en vervangen door een nieuwe boerderij. Buro Anno 1998 heeft tevens een subsidieaanvraag verzorgt vanuit het project ‘Streekeigen Huis en erf’. Inmiddels zijn met behulp van de ontvangen subsidies de dakconstructies hersteld van de oude gebouwen.

15 mei 2014

Deze fabrikantenvilla aan de Tromplaan 52 dateert van 1915. Dit gemeentelijk monument wordt betrokken door het bedrijf Oxillion (i.t.) Buro Anno 1998 heeft naast de bouwkundige inspectie ook het ontwerp mogen verzorgen van de restauratie van enkele dakkapellen. Naast de aanvraag omgevingsvergunning hebben we ook een stuk bouwbegeleiding mogen verzorgen.