Philip Heitkamp / Buro Anno1998 Wilhelminastraat 160 7573 AK Oldenzaal

Ontwerp, vergunningen en  en bouwkundige begeleiding.

Museum het Palthehuis ondergaat in 2017-2018 een rigoureuze metamorfose.
Het museum krijgt niet alleen een nieuwe entree ook wordt het interieur van dit eeuwenoude Patriciushuis weer in oude luister hersteld.
De reconstructie en restauratie van de oude vetrekken is verzorgd door meubelmaker Tonnie oude Luttikhuis en Philip Heitkamp.

Via de stichting Twentse Erven kwam bij Buro Anno 1998 de vraag binnen of ik mee zou willen denken over de restauratiemogelijkheden van de vervallen boerderij aan de Kolhoopsdijk in het Elsenerbroek.
In overleg met de nieuwe eigenaar leek het ons wijs om alvorens restauratieplannen op te stellen, eerst grondig onderzoek te doen naar de historie en de bouwgeschiedenis van deze eeuwenoude boerderij. Doel van dit onderzoek is om te voorkomen dat waardevolle cultuurhistorische onderdelen verloren gaan. Dit onderzoeksrapport bleek vervolgens een zeer bruikbare onderlegger voor de verdere restauratieplannen.
Uit onderzoek is gebleken dat dit erf tot de eerste erven in het Elsenerbroek behoort en teruggaat tot 1650.
Inmiddels is Buro Anno 1998 ook gevraagd om naast het ontwerp ook de bouwkundige begeleiding van deze te restaureren boerderij op zich te nemen.